Shiodome, Tokyo

Buy this image Add to Lightbox Download
Smoking area in Shiodome, Shinbashi, Tokyo, Japan. Monday November 28th 2016
Smoking area in Shiodome, Shinbashi, Tokyo, Japan. Monday November 28th 2016